محتویات سبد کالایی رایگان کارمندان: ۲۰ کیلو برنج،۱۰ کیلو مرغ

محتویات سبد کالایی رایگان کارمندان: ۲۰ کیلو برنج،۱۰ کیلو مرغ

مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سبد کالایی ویژه ماه مبارک رمضان هر کارمند، 20 کیلوگرم برنج، 10 کیلوگرم مرغ، 5 عدد روغن مایع 900 گرمی و 5 کیلوگرم شکر قرار دارد که توزیع آن، از پنجشنبه به تدریج ...