خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "سبد کالا"

عذرخواهی پس گرفته شد!

عذرخواهی پس گرفته شد!

سخنگوی دولت درباره توزیع نامناسب سبد کالا گفت رئیس جمهور با فروتنی عذرخواهی کرد اما استحقاقش را نداشت! ...

سبد کالا

سبد کالا

...

بی احترامی دولت به مردم با سبد گداپروری

بی احترامی دولت به مردم با سبد گداپروری

...

شماره پیامک ۵۰۰۰۷۹۹ برای اطلاع از سبد کالا

شماره پیامک ۵۰۰۰۷۹۹ برای اطلاع از سبد کالا

با راه اندازی پورتال اطلاع رسانی سامانه سبد کالای حمایتی دولت، مردم می توانند با ارسال شماره کارت بانکی حساب یارانه و کد ملی به شماره پیامک ۵۰۰۰۷۹۹ از وضعیت شمول خود در طرح سبد کالا اطلاع پیدا کنند. به گزارش تستیم، وزارت...