خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "سبد"

سبد کالا

سبد کالا

...

زمان توزیع سبد کالای دوم

زمان توزیع سبد کالای دوم

مدیر اجرایی طرح سبد کالا گفت: فروشگاه‌های اتکا در سراسر کشور علاوه بر نیروهای مسلح، باید به اعضای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی سبد کالا بدهند....

بی احترامی دولت به مردم با سبد گداپروری

بی احترامی دولت به مردم با سبد گداپروری

...