سایت هسته‌ای فردو هیچ گاه تعطیل نخواهد شد

سایت هسته‌ای فردو هیچ گاه تعطیل نخواهد شد

سايت هسته‌اي فردو هيچ گاه تعطيل نخواهد شد رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اين كه اقدامات صورت گرفته در سايت هسته‌اي فردو تحت نظارت آژانس بوده و شفاف و روشن است گفت: سايت هسته‌اي فردو هيچ گاه تعطيل...