بحران جدید در عربستان/ نوه بنیانگذار پادشاهی عربستان به انگلیس پناهنده شد

بحران جدید در عربستان/ نوه بنیانگذار پادشاهی عربستان به انگلیس پناهنده شد

دربخشی از این گزارش آمده است : این اقدام سارا موجب شرمساری خاندان سلطنتی عربستان شده و به احتمال زیاد یک جنجال دیپلماتیک را موجب شده و اختلافات موجود میان ریاض و لندن را افزایش می دهد. سارا بن طلال اکنون 38 سال بوده...