حضور زنان در سالن های والیبال

حضور زنان در سالن های والیبال

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت : حضور خانواده ها و زنان در مسابقات والیبال در سالن های ورزشی این رشته تایید نهایی شده است. مولاوردی: حضور زنان در سالن‌های والیبال تایید نهایی شد به گزارش جهان،‌ شهیندخت...