سالم بودن RQ170 به چه معناست؟

سالم بودن RQ170 به چه معناست؟

عصرایران - هنگامی که خبرگزاری های داخلی به نقل از "‌یک مقام آگاه نظامی"‌ خبر دادند که یک فروند هواپیمای جاسوسی فوق مدرن آمریکایی به دست نیروهای ایرانی افتاده است بلافاصله تشکیک ها درباره درستی اصل خبر آغاز شد و این که...