پس از گذشت ۱۰۰ سال /صدای ساعت شمس‌العماره تا ۲ هفته دیگر در گوش پایتخت می‌پیچد

پس از گذشت ۱۰۰ سال /صدای ساعت شمس‌العماره تا ۲ هفته دیگر در گوش پایتخت می‌پیچد

مسعود شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس اظهار داشت:‌ ساعت عمارت قجری شمس‌العماره که حدود 100 سال پیش از کار افتاده بود تعمیر آن از سال 1389 به محمد ساعتچی؛ ساعت‌ساز حرفه‌ای ساعت‌های تاریخی سپردیم که ...