کارشناس سازمان هواشناسی باران در ۱۰ استان شدت می‌گیرد

کارشناس سازمان هواشناسی باران در ۱۰ استان شدت می‌گیرد

کارشناس سازمان هواشناسی باران در ۱۰ استان شدت می‌گیرد/ آسمان تهران امروز کمی ابری است کارشناس سازمان هواشناسی با بیان اینکه امروز بارش باران در ۱۰ استان شدت می‌گیرد، گفت: آسمان تهران امروز کمی ابری است. خبرگزاری فارس:...