سازمان ملل امکان دستیابی به اینترنت پرسرعت را آسان میکند

سازمان ملل امکان دستیابی به اینترنت پرسرعت را آسان میکند

حالا سازمان ملل بیانیه ای صادر کرده و در آن با مشخص کردن اهدافی از تمام کشورها خواسته تا سال ۲۰۱۵ برای رسیدن به آنها تلاش کنند. سازمان ملل معتقد است که اینترنت پرسرعت یک زیرساخت مدرن است که برای رشد اقتصادی جامعه حیاتی...