از فرش سال قبل تا زیلو ی امسال + عکس

از فرش سال قبل تا زیلو ی امسال + عکس

از فرش سال قبل تا زیلو ی امسال + عکس همزمان با اعتراض نسل سوم و چهارم انقلاب به ساختمان جدید حرم مطهر امام ، رهبر انقلاب دیروز در سخنرانی خود در حرم امام خمینی به جای فرشی که هر سال انداخته می شد و بر روی آن از زیلوهای ساده...