زیرکانه‌ترین جمله رهبرانقلاب درباره سوریه

زیرکانه‌ترین جمله رهبرانقلاب درباره سوریه

اگر امروز به مخالفان سياست‏های دولت‏های اروپايی نيز كه اقدام به برپايی تظاهرات می‏كنند، پول و سلاح داده شود، قطعاً وضعيت كنونی سوريه در اين كشورها نيز بوجود خواهد آمد....