شعر/فردا کسی از فصل گل‌های سپید یاس می‌آید

شعر/فردا کسی از فصل گل‌های سپید یاس می‌آید

پروردگارا به آه و خون دل شیعیان مولایمان صاحب الزمان (عج)، در ظهور آخرین ذخیره‌ات؛ حضرت بقیة الله الاعظم شتاب کن. آمین یا رب العالمین. عقیق: باشد ولی این جاده ها  این جاده های تشنه در رنج است این قریه های خسته دور از صحبت...