یک خواهر و برادر بی نظیر

یک خواهر و برادر بی نظیر

 شيخ شوشترى مى فرمايد: اگر حسين (ع ) در صحنه كربلا يك ميدان داشت ، مجلله زينب (س ) دو ميدان نبرد داشت : ميدان نبرد اولش ‍ مجلس ابن زياد، و دومى مجلس يزيد پليد. اما تفاوت هايى كه از حيث ظهور دارد، نبرد حسين (ع ) با لباسى كه از...