الزامی بودن زنگ نماز در مدارس

الزامی بودن زنگ نماز در مدارس

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: زنگ نماز و اذان در مدارس الزامی و اجباری است، اما خواندن نماز برای دانش‌آموزان کاملاً اختیاری است. ...