زندگانی کریم اهل بیت (ع)

زندگانی کریم اهل بیت (ع)

نوزاد به نياي خويش ، يعني رسول بزرگ اسلام ، بسيار شباهت داشت ، اما وي به هنگام تولد اين نوزاد حضور نداشت تا مژده ولادت را به آن حضرت برسانند . پيامبر (ص) به سفري رفته بود و به زودي به مدينه مراجعت مي کرد . ...