زمان اخذ رأی تمدید شد + تکمیلی

زمان اخذ رأی تمدید شد + تکمیلی

تکمیلی:با موافقت وزير محترم كشور مستند به تبصره 4 ماده 10 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اخذرأي به مدت يك ساعت ديگر يعني تا ساعت 21 ( نه شب ) در سراسر كشور تمديد مي گردد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ؛ متن كامل...