معرفی کتاب«زرسالاران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایران»

معرفی کتاب«زرسالاران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایران»

کتاب «زرسالاران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایران» با تلاشی طولانی از آقای عبدالله شهبازی به نگارش در آمده است و به نظر خود ایشان عنوان کتاب یعنی «زرسالاران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایران» به شکلی انتخاب...