حوض نقاشی/رسوایی/رژیم طلایی/قاعده تصادف/تهران ۱۵۰۰

حوض نقاشی/رسوایی/رژیم طلایی/قاعده تصادف/تهران ۱۵۰۰

«حوض نقاشي» در گروه آزادي ، «رسوايي» در گروه آفريقا ، «رژيم طلايي» در گروه عصر جديد ، «قاعده تصادف» در گروه قدس و «تهران ۱۵۰۰» در گروه استقلال روي پرده خواهند رفت . تركيب اكران نوروزي بعد از ظهر روز گذشته در جلسه اي كه در...