روش تدریس مقام معظم رهبری چگونه است؟

روش تدریس مقام معظم رهبری چگونه است؟

جالب است بدانيد ايشان در درس خارج اصلا و ابدا به موضوعات سياسي روز -داخلي يا خارجي- نمي پردازند؛ حتي در جلسات متعدد درس در سال٨٨؛ كه مصداق بارز اين آرامش و "نظم فكري" ايشان بود آن هم در آن روزهاي پرتلاطم و غبارآلود اغلب مردم...