پیامک روز مهندس

پیامک روز مهندس

 هرموقع که از این خراب شده فارغ التحصیل شدی ، اون موقع این روز رو بهت تبریک میگم … * * * *      * * * * * * برای مهندسین بن بستی وجود ندارد. آنان یا راهی خواهند یافت٬ یا راهی خواهند ساخت…» ۵ اسفندماه٬ « روز مهندس» بر شما مهندس...