نگاهی به اعمال مستحبی روز اول ماه رجب

نگاهی به اعمال مستحبی روز اول ماه رجب

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه فارس، ماه رجب، از جمله ماه‌های مورد توجه خداوند متعال است که در فضیلت آن روایات بسیاری وارد شده است. از رسول اعظم‌(ص) روایت شده است: «رجب ماه بزرگ خدا است و ماهى در حرمت و فضیلت به آن نمى‏رسد...