پیشنهادناب امیرالمومنین(ع)برای مدیریت روزگار

پیشنهادناب امیرالمومنین(ع)برای مدیریت روزگار

عقیق: امام علي(ع) فرمود: مرگ بهتر از تن به ذلّت دادن و به اندک ساختن بهتر از دست نياز به سوى مردم داشتن است. اگر به انسان نشسته در جاى خويش چيزى ندهند، با حرکت و تلاش نيز نخواهند داد، روزگار دو روز است، روزى به سود تو، و روزى...