خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "روزه‌داری"

نتایج روزه‌داری از دیدگاه قرآن/ ابعاد گوناگون روزه‏‌داری

نتایج روزه‌داری از دیدگاه قرآن/ ابعاد گوناگون روزه‏‌داری

نتایج روزه‌داری از دیدگاه قرآن/ ابعاد گوناگون روزه‏‌داری خداوند متعال به مقتضای ربوبیت خود، برای تربیت بشر و رساندن او به کمال شایسته خویش یک سلسله عبادات و وظایف اخلاقی معین فرموده است تا آدمی در سایه عمل به آن عبادات...

روایت روزه‌داری حضرت عیسی(ع)

روایت روزه‌داری حضرت عیسی(ع)

روایت روزه‌داری حضرت عیسی(ع) خدای متعال روزه را به خود استناد داده و شخصا جزای روزه را به عهده گرفته است. در این نوشتار چگونگی روزه در ادیان و آئین‌های معروف جهان به اجمال آمده است. آیین یهود در آئین یهود روزه جزئی از...