اشعاری که حاج منصور ارضی در شب دوم محرم خواند

اشعاری که حاج منصور ارضی در شب دوم محرم خواند

شعر مقدمه رنگ مشکیِ عزاداری در عالم پخش شد ***  سوخت دل‌ها  دود اسپند محرم پخش شد تا ابد باز این چه شورت را بنازم محتشم *** این چه شعری بود که در خلق عالم پخش شد...