«فورث مدیا» گزارش داد :تانک‌های ویژه جنگ‌شهری در حال استقرار در بزرگراه‌های آمریکا

«فورث مدیا» گزارش داد :تانک‌های ویژه جنگ‌شهری در حال استقرار در بزرگراه‌های آمریکا

«فورث مدیا» گزارش داد :تانک‌های ویژه جنگ‌شهری در حال استقرار در بزرگراه‌های آمریکا خبرگزاری فارس: پایگاه خبری فورث مدیا گزارش داد؛ ارتش آمریکا یک‌سال است که مخفیانه درحال انتقال انبوه تجهیزات در سراسر کشور است و در...