رقص گروهی در کوریای شمالی…

رقص گروهی در کوریای شمالی…

نام این نمایش، اریرنگ، برگرفته از یک آهنگ محلی ست که در هر دو کره شمالی و جنوبی معروف است.اریرنگ در سال ۲۰۰۲ شروع شد، در نودمین سالگرد تولد کیم ایل سونگ، بنیانگذار کوریای شمالی و از آن زمان تا کنون ۵ بار برگزار شده...