اسم چند نفر ˈرضاˈ است؟

اسم چند نفر ˈرضاˈ است؟

سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد:یک میلیون و 30 هزار و224 ایرانی نام مبارک ˈ رضا ˈ را به عنوان شناسه هویتی خود در پایگاه اطلاعات جمعیتی به ثبت رسانده اند. به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از ثبت احوال ، همچنین 285 هزارو 403...