پیامک مبعث رسول اکرم (ص)

پیامک مبعث رسول اکرم (ص)

پیامک مبعث رسول اکرم (ص) از بعثت او جهان جوان شد گیتى چو بهشت جاودان شد این عید به اهل دین مبارک بر جمله مسلمین مبارک مبعث پیامبر(ص) ...