نصایح پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) به ابوذر

نصایح پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) به ابوذر

در ترجمه این متن از ترجمه آقای سید ابراهیم میر باقری استفاده شده است. نصایح پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ به ابوذر أَبُو حَرْبِ بْنِ أَبِی الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِیِّ عَنْ أَبِی الْأَسْوَدِ قَالَ: قَدِمْتُ الرَّبَذَةَ،...