۷ خدمت بزرگ رسول‌الله(ص) به بشریت/ فرد مسیحی چگونه مسلمان شد

۷ خدمت بزرگ رسول‌الله(ص) به بشریت/ فرد مسیحی چگونه مسلمان شد

 حذف برده‌‌داری از خدمات بزرگ پیامبر اعظم(ص) اعتمادی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به خدمات ارزنده‌ای که پیامبر اعظم(ص) ارائه کردند، بیان داشت: پیامبر اکرم(ص) با یک برنامه‌ریزی دقیق اجتماعی، بردگی را از صحنه...