اتمام فیلم «رستاخیز» پس از ۴ سال

اتمام فیلم «رستاخیز» پس از ۴ سال

«رستاخيز» به كارگرداني احمدرضا درويش پس از پشت سرگذاشتن بيش از 4 سال مراحل مختلف توليد به اتمام رسيد. به گزارش ایسنا ، مراحل پاياني فني اين فيلم زيرنظر احمدرضا درويش در استوديويي در لندن طي يك سال و نيم گذشته انجام شد....