دو دستاورد ویژه در رزمایش موشکی اخیر سپاه

دو دستاورد ویژه در رزمایش موشکی اخیر سپاه

نیروی هوافضای سپاه که مسؤول برنامه موشکی ایران است توانست در این رزمایش در زمانی بسیار کوتاه يعني حدود 10 دقیقه، تعداد قابل توجهی موشک به یک هدف واحد شلیک کند. در اصطلاح نظامی، توان شلیک این تعداد موشک در زمان بسیار ...