رد همه ادعاهای زنگنه و ابتکار درباره بنزین پتروشیمی

رد همه ادعاهای زنگنه و ابتکار درباره بنزین پتروشیمی

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: کمیسیون بهداشت مجلس در گزارشی سرطان‌زا بودن بنزین‌های پتروشیمی را رد کرد و بنزین‌های وارداتی را فاقد استاندارد(یورو ۴) و دارای مواد الکلی دانست....