رد صیلاحیت مشایی و نظر ایشان

رد صیلاحیت مشایی و نظر ایشان

مشایی گفت: من رد صلاحیت خود را ظلم می دانم و حل آن را از طریق مقام معظم رهبری پیگیر خواهم بود.خبرگزاری فارس: رد صلاحیت خود را ظلم می دانم و آن را از طریق رهبری پیگیری می کنم اسفندیار رحیم مشایی رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد و...