رتبه‌بندی معلمان در چهار گروه برای افزایش حقوق

رتبه‌بندی معلمان در چهار گروه برای افزایش حقوق

رتبه‌بندی معلمان به گزارش پرچم های سیاه به نقل از پانا، علیرضا منادی گفت: کلیات طرح رتبه‌بندی معلمان در دولت بررسی شد و بر این اساس فرهنگیان در چهار رتبه طبقه‌بندی می‌شوند که رتبه نخست ۷۰ درصد آنها را شامل می‌شود. عضو...