پیامک‌های مشکوک بعداز رای‌ عدم‌اعتماد به نجفی

پیامک‌های مشکوک بعداز رای‌ عدم‌اعتماد به نجفی

بعد از رأی عدم اعتماد مجلس به محمدعلی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش برخی جوسازی‌های سازماندهی شده علیه مخالفان این وزیر پیشنهادی انجام شد. پیامک‌هایی با متن یکسان و سازماندهی شده به تلفن همراه نمایندگان مخالف نجفی...