گزارش مشرق از قانون اساسی ماسون‌های عصر خِرد + تصاویر

گزارش مشرق از قانون اساسی ماسون‌های عصر خِرد + تصاویر

پيامي که يک مجموعه 10 اصلي به هشت زبان را شامل مي شود بر روي سنگ جورجيا حک شده است. بر روي هر طرف هر کدام از چهار سنگ بزرگ يک اصل نوشته شده است. اگر از طرف شمال در جهت عقربه هاي ساعت حرکت کنيد، زبان ها بدين ترتيب خواهند بود:...