خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "راكفلر"

اربابان قدرت درعصر جهانی سازی چگونه پولدارتر می شوند؟

اربابان قدرت درعصر جهانی سازی چگونه پولدارتر می شوند؟

اربابان قدرت درعصر جهاني سازي چگونه پولدارتر مي شوند؟سايه اختاپوس بر سر بازارهاي مالي دنيا مژگان نژنداشاره در كشورهاي غربي، بانك هاي مركزي از «مركزي» بودن جز نامي بر خود ندارند، چرا كه نهادهايي خصوصي اند كه...

بیلدربرگ؛ نظم جهانی راکفلر و کشیش‌های اعظم جهانی‌سازی -بخش ۲

بیلدربرگ؛ نظم جهانی راکفلر و کشیش‌های اعظم جهانی‌سازی -بخش ۲

سال گذشته، "ايو لترم "، نخستوزير بلژيك به نوعي ايده "دولت اقتصادي اروپايي " را تاييد كرد هنگامي كه بيان داشت كه: ايده دولت تقويت شده اقتصادي روي ميز گذاشته شده و به طور حتم به حركت خود ادامه خواهد داد. بالاخره، آژانس بدهي...