راز صله رحم و طول عمر

راز صله رحم و طول عمر

شعيب عقر قوفى مى گويد:... من با يعقوب (اهل مغرب ) که براى زيارت به مکه آمده بود، محضر امام کاظم عليه السلام رسيديم . امام نگاهش که به يعقوب افتاد، فرمود:- اى يعقوب ! تو ديروز به اينجا وارد شدى و ميان تو و برادرت اسحاق در فلان محل...