راز خلقت همه پنهان شده در عین علی

راز خلقت همه پنهان شده در عین علی

همه ی عالم و آدم به تو می اندیشد                         شک ندارم که خدا هم به تو می اندیشد کعبه از راز جهان، راز خدا آگاه است                            راز ایجاز خدا نقطه ی بسم الله است...