تسلط ایرانی‌ها بر «یونوسفر» برای ساخت رادار کیهانی + عکس

تسلط ایرانی‌ها بر «یونوسفر» برای ساخت رادار کیهانی + عکس

به گزارش گروه دفاع و امنیت مشرق، تنوع و گستردگی طیف اهداف هوایی، محدودیت های فیزیکی رادارها، نیازهای عملیاتی جدید و همچنین رشد و پیشرفت فناوری های بومی سبب شده است تا انواع مختلفی از سامانه های راداری در کشور توسعه...