جزئیات جدید از بدافزار جاسوسی دینو

جزئیات جدید از بدافزار جاسوسی دینو

 جزئیات جدید از بدافزار جاسوسی دینو سرپرست مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای گفت: جاسوس افزار «دینو» که با هدف حمله به مراکز حساس ایران طراحی شده را از یک سال و نیم گذشته شناسایی کرده ایم. به گزارش...