دکلمه زیبا در وصف معلم

دکلمه زیبا در وصف معلم

دکلمه زیبا در وصف معلم  ۲- معلم عزیز ، استاد بزرگوار، تو را به چه مانند کنم . دل دریاییت لبریز از آرامش است همچون کوه استوار از حوادث روزگار ایستاده ای و همچون ابر، باران پر شکوه معرفت بر چمن های دشت دانش آموختگی فرو می...