سخنان روشنگرانه دکتر علی باقری

سخنان روشنگرانه دکتر علی باقری

نماینده آمریکا در مذاکرات خطاب به جلیلی گفت شما نماینده رهبر ایران هستید و من هم نماینده رئیس جمهور آمریکا هستم  رئیس ستاد تبلیغاتی سعید جلیلی با بیان اینکه جلیلی نه بدیل دارد نه بدل، گفت: جلیلی با توجه به حضور چندین...