دکتر جلیلی به دیدار آیت الله مجتهد شبستری رفت

دکتر جلیلی به دیدار آیت الله مجتهد شبستری رفت

به گزارش سایت حیات طیبه، دکتر جلیلی پس از ورود به شهر تبریز در ابتدا به دیدار آیت الله مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر تبریز رفت. دکتر جلیلی در پاسخ به سؤال آیت الله مجتهد شبستری دربارۀ مذاکرات بعدی ایران و...