داستان اولین نماز دکتر جفری لانگ

داستان اولین نماز دکتر جفری لانگ

خبرگزاری فارس:در حالی‌که در اوج بی حسی قرار داشتم هم‌چنان در حالت نشسته بر روی زمین باقی ماندم و به نبردی که طی کردم فکر کردم... خجالت کشیدم که چرا برای انجام یک نماز تا پایان آن این‌قدر با خودم جنگیدم. ...