دیدار به اندازه موجب محبت بیشتر است

دیدار به اندازه موجب محبت بیشتر است

ابوهريره (يکى از اصحاب پيامبر اسلام ) هر روز به محضر رسول خدا صلى الله عليه و آله مى رسيد. پيامبر صلى الله عليه و آله به او فرمود:يا ابا هريرة زرنى غبا، تزدد حبا: اى ابو هريره ! يک روز در ميان به ديدار من بيا، تا بر دستى تو...