دو عامل پیروزى اسکندر

دو عامل پیروزى اسکندر

از اسکندر رومى (شاه معروف يونانى که در سالهاى 323 تا 336 قبل از ميلاد بر جهان حکومت مى کرد و بسيارى از کشورها را فتح نمود)پرسيدند: ((چگونه کشورهاى شرق و غرب را گرفتى و فتح کردى ؟ با اينکه شاهان پيشين نسبت به تو ثروت و عمر و لشگر...