دو شعر روى سنگ قبر

دو شعر روى سنگ قبر

پسر يکى از پيشوايان بزرگ وفات کرد، او را به خاک سپردند، سپس از او پرسيدند: ((بر صندوق گورش (در سنگ قبرش ) چه بنويسم ؟ )) پيشوا فرمود: آيات قرآن مجيد، داراى قداست و احترام شايان است . از اين رو روا نيست که آن را بر سنگ قبر نوشت ،...